Απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη αναπληρωτών (2022-23) – προγράμματα ΕΣΠΑ – ΠΔΕ

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν προσληφθεί ως αναπληρωτές στην ΔΠΕ Κυκλάδων ότι θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά την πρώτη μέρα που θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους.

1. Δελτίο απογραφής – Ατομικά…

Τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών μετά την 17/25-8-2022 συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων.
Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα της τοποθέτησής τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς (1-9-2022).

Τοποθετήσεις Ειδικής Αγωγής
Τοποθετήσεις Γενικής

Διευκρινιστικές οδηγίες για νεοδιόριστους

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Λειτουργικά κενά για ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ 2022-2023

Λειτουργικά κενά Δημοτικών Σχολείων 2022-2023

Λειτουργικά κενά Νηπιαγωγείων 2022-2023

Λειτουργικά κενά ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 2022-2023

Λειτουργικά κενά ΔΕ 01 ΕΒΠ

Λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑΕ+ΤΕ 2022-2023

 

 

 

 

Βελτιώσεις τοποθετήσεων αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Ανακοινώνουμε τις βελτιώσεις των τοποθετήσεων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σύμφωνα με την αριθμ 16/12-08-2022 πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων.

Βελτιώσεις τοποθετήσεων

Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Ανακοινώνουμε τους πίνακες των τοποθετήσεων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών μετά από ενστάσεις και διορθώσεις, όπως διαμορφώθηκαν με την αριθμ. 16/12-08-2022 πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων.

ΠΕ70

ΠΕ60

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΛΗ ΕΕΠ – ΕΒΠ ΕΤΟΥΣ 2022

Παρακαλείστε όπως ενημερώνεστε καθημερινά από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον οδηγίες ως προς τη διαδικασία και υποβολή δικαιολογητικών που αφορούν στο διορισμό σας.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
Ι. Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη, Τ.Κ.84100 – Σύρος
τηλ. 22810 – 82226
mail@dipe.kyk.sch.gr

Δικαιολογητικά Νεοδιορίστων Εκπαιδευτικών 2022

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΛΗ ΕΕΠ – ΕΒΠ ΕΤΟΥΣ 2022:

  1. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Αντίγραφο πτυχίου. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  3. Αντίγραφα αποδεικτικών (1) ΑΦΜ, (2) ΑΜΚΑ, (3) ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων…