Αμοιβαίες μεταθέσεις

Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει της εγκυκλίου των μεταθέσεων, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν αμοιβαία μετάθεση εντός της περιοχής τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως και τη Δευτέρα 4/4/2022.

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου του…

Προκήρυξη Εκδρομής Αθήνα Δ.ΣΧ.ΙΟΥ 2021-2022

Διαβιβαστικό Προκήρυξη Πρόσκληση Εκδρομής Αθήνα Δ_ΣΧ_Ίου 2021-2022

Προκήρυξη Πρόσκληση Εκδρομή Αθήνα Δ_ΣΧ_ΙΟΥ 2021-2022

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ COVID-19 (ΙΑ ΦΑΣΗ)

  1. Προσλήψεις_Πθμια_Γενική_covid_ΔΝΣΕΙΣ_28032022
  2. Προσλήψεις_Πθμια_ΕΑΕ_covid_ΔΝΣΕΙΣ_28032022