Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τα σκλήθρα και οι άλλοι κάτοικοι της Άνδρου»

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΣ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ολυμπιακή Παιδεία – Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία»

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος «Ολυμπιακή Παιδεία – Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία» για μαθητές/-τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑ΄ ΦΑΣΗΣ [Covid-19] A’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Α.Π. Υπηρεσίας

Ημ. Παραλαβής

Θέμα

Α.Π. Εγγράφου

Ημ. Εγγράφου

2611

29/3/2022

Πρόσληψη 28 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τον κορωνοϊό COVID-19, για το διδακτικό έτος 2021-2022, σε εφαρμογή του άρθρου 111 του ν.4821/2021 (Α΄ 134)

35462/Ε1

29/3/2022

2610

29/3/2022

Πρόσληψη 137 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τον κορωνοϊό COVID-19, για το διδακτικό έτος 2021-2022, σε εφαρμογή του άρθρου 111 του ν.4821/2021 (Α΄ 134)

35440/Ε1

29/3/2022

2609

29/3/2022

Πρόσληψη 32 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τον κορωνοϊό COVID-19, σε δομές ΕΑΕ, για το διδακτικό έτος 2021-2022, σε εφαρμογή του άρθρου 111 του ν.4821/2021 (Α΄ 134)

35414/Ε1

29/3/2022

Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στις Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου»

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης

ΦΕΚ 1367Β_23-03-2022

 

Αμοιβαίες μεταθέσεις

Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει της εγκυκλίου των μεταθέσεων, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν αμοιβαία μετάθεση εντός της περιοχής τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως και τη Δευτέρα 4/4/2022.

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου του…

Προκήρυξη Εκδρομής Αθήνα Δ.ΣΧ.ΙΟΥ 2021-2022

Διαβιβαστικό Προκήρυξη Πρόσκληση Εκδρομής Αθήνα Δ_ΣΧ_Ίου 2021-2022

Προκήρυξη Πρόσκληση Εκδρομή Αθήνα Δ_ΣΧ_ΙΟΥ 2021-2022

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ COVID-19 (ΙΑ ΦΑΣΗ)

  1. Προσλήψεις_Πθμια_Γενική_covid_ΔΝΣΕΙΣ_28032022
  2. Προσλήψεις_Πθμια_ΕΑΕ_covid_ΔΝΣΕΙΣ_28032022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαδικτυακή επιμορφωτική δράση για εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ07 (Γερμανικής)

Διαβίβαση πρόσκλησης

Ενημέρωση για προαιρετική διαδικτυακή επιμορφωτική δράση για εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ07 (Γερμανικής) Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/σης με τίτλο «Η Αρχιτεκτονική ως Παιδαγωγική Μέθοδος»