Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ), διοργανώνει τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 (επομένη της Εαρινής Ισημερίας), την πανελλήνια εκπαιδευτική δράση με τίτλο  «Το Πείραμα του Ερατοσθένη  για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2022».

Πρόκειται για συνέχεια της δράσης που διοργανώθηκε το σχολικό έτος

2018-2019…