Ανακοίνωση για την τροποποίηση της ημερομηνίας και του τόπου διεξαγωγής του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης 2022»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2022

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2022

Παραπλανητικά μηνύματα με σκοπό την υποκλοπή του κωδικού πρόσβασης σας (password)

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Παραπλανητικά μηνύματα περί επιβεβαίωσης του λογαριασμού σας. Μην προχωρήσετε  στην υποδεικνυόμενη ενέργεια.

 Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο δεν έχει ζητήσει και δεν προτίθεται να ζητήσει κάποια επιβεβαίωση του λογαριασμού σας

 Αν λάβετε σχετικό μήνυμα, είναι προσπάθεια ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) ,  και θα έχει σκοπό να υποκλέψει τον κωδικό σας με σκοπό κακόβουλη δραστηριότητα στη συνέχεια.

 Αν έχετε ήδη απαντήσει ή συμπληρώσει τα στοιχεία σας…

Πρόσκληση για μητρώο αξιολογητών βαθμολογητών ιθαγένεια

Πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) περιόδου Μαΐου 2022

Πλήρωση κενών-κενούμενων θέσεων των μελών των Π.Ο. των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μελών Π.Ο. Κ.Ε.ΠΕ.Α. Νοτίου Αιγαίου

1.Αίτηση υποψηφιότητας για θέση μέλους π.ο. ΚΕ.Π.Ε.Α. Νοτίου Αιγαίου

2.Υπόδειγμα πιστοπ. υπηρεσιακών μεταβολών_ΚΕΠΕΑ

3.Υπεύθυνη Δήλωση N1599

Πλήρωση κενών θέσεων μελών Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ