Χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστο/η εκπαιδευτικό και μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.

Χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστο η εκπαιδευτικό και μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. κατόπιν της έκδοσης της Α2367 16-12-2

Επείγουσα ανάγκη αναβάθμισης ιστοσελίδων Joomla στη τελευταία έκδοση 3.10.x

Το παρακάτω μήνυμα αφορά μόνο τους χρήστες  οι οποίοι διαθέτουν Joomla ιστότοπο έκδοσης 3.9.10 ή μικρότερης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)

Αξιότιμοι κύριοι/ες, φίλοι εκπαιδευτικοί,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως στο component Contacts (com_contact) του Joomla εντοπίστηκε κενό ασφαλείας, το οποίο επιτρέπει στους εισβολείς να προωθούν SPAM μηνύματα στο λογαριασμό email του χρήστη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα θα βρείτε εδώ:…

4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση