Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022

Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπ/κών

Αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία

Ανάκληση αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία

Καταγραφή ψηφιακού εξοπλισμού των Σχολικών Μονάδων στο “Κτηματολόγιο Υποδομών ΤΠΕ των σχολείων”

Καταγραφή ψηφιακού εξοπλισμού των Σχολικών Μονάδων στο _Κτηματολόγιο Υποδομών ΤΠΕ των σχολείων_

ΟΔΗΓΙΕΣ

Μαθητικός Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού

Έγκριση διεξαγωγής Μαθ. Διαγωνισμού Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ