Σας ενημερώνουμε για την έναρξη λειτουργίας του διαπεριφερειακού διαδικτυακού τμήματος, της Α΄ τάξης για μαθητές/μαθήτριες, οι οποίοι/ες δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός του τμήματος είναι η Μπόζη Αλεξάνδρα με email επικοινωνίας alexia.b@hotmail.gr

 

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Πρασσά Χρύσα

τηλ.: 2310474855

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΔΕ_ΔΠΕ