«Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα του φορέα «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ» για την έγκριση του Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Ανακύκλωση μπαταριών» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

«Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα του φορέα «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ» για την έγκριση του Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Ανακύκλωση μπαταριών»

Προκήρυξη διαγωνισμού ανακύκλωσης μπαταριών για το σχολικό έτος 2021-2022

 

Ειδική Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ