Τροποποίηση ανάθεσης σχολικών μονάδων ΠΕ

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.10.4/9834/12-11-2018 (ανακοινοποίηση στο ορθό 1-2- 2019) Απόφαση Ανάθεσης Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης Σχολικών μονάδων, Ε.Κ. σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των 1ου και 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σωματείου Διάζωμα και Έγκρισή του από το Υπουργείο Παιδείας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Συνημμένα το πρόγραμμα εορτασμού της ημέρας Ηνωμένων Εθνών

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Καλή σας συνέχεια,

Γραφείο Τύπου Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων

κ. Γιώργου Ε. Λεονταρίτη

Πλατεία Τσιροπινά 84 100, Ερμούπολη Σύρος

Τηλ: 22813-61542, E-mail:  mailto:gantip@cycl.pnai.gov.gr