Εισήγηση σχετικά με το αίτημα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών για έγκριση του 10ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2022 για το σχολικό έτος 2021-2022

Εισήγηση για έγκριση του 10ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2022

Πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση και πρόσκληση για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας της 7ης Νοεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση

Εισήγηση για έγκριση διεξαγωγής του 6ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Συγγραφής Παραμυθιού με θέμα: «Να σου πω μια παροιμία;.»

Εισήγηση για έγκριση “Να σου πω μια παροιμία”

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (63η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (63η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

«Αξιολόγηση μαθητών/τριών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων»

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

ΦΕΚ Β 4676_21_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ