Εγκύκλιος για την έναρξη της επιμόρφωσης για την εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΑΓΓΛΙΚΑ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Έναρξη επιμόρφωσης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με κωδικό ΟΠΣ 5093563, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

«Συμπληρωματική εισήγηση ως προς τον μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο: «Δημιουργικός Διαγωνισμός Αστέρι της Ευχής» του Οργανισμού «Make a wish»

«Συμπληρωματική εισήγηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 2402 31-08-21 απόφασης της υπ. αριθμ. 44 02-09-2021 Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ MAKE A WISH