«Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα του φορέα «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ» για την έγκριση του Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Ανακύκλωση μπαταριών» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

«Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα του φορέα «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ» για την έγκριση του Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Ανακύκλωση μπαταριών»

Προκήρυξη διαγωνισμού ανακύκλωσης μπαταριών για το σχολικό έτος 2021-2022

 

Ειδική Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (65η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

«Έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Έκφρασης και Δημιουργίας με θέμα: «Χαίρε Μικρασία – 100 χρόνια ξεριζωμού από τα ματωμένα χώματα»

«Έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Έκφρασης και Δημιουργίας με θέμα: «Χαίρε Μικρασία – 100 χρόνια ξεριζωμού από τα ματωμένα χώματα» για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε.– σχ. έτος 2021-2022»

Προκήρυξη Μαθητικού Διαγωνισμού

Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου

Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Γ’ Φάση)

Παρακάτω θα βρείτε τις αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

  1. 136007_Ε1_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ _(ΑΔΑ:ΩΘ1946ΜΤΛΗ-ΧΞ7)
  2. 136075_Ε1_ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ _(ΑΔΑ:6ΘΜΡ46ΜΤΛΗ-ΧΞΠ)
  3. 136110_Ε1_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΣΗ_(ΑΔΑ:ΨΔΡ246ΜΤΛΗ-ΠΑ0)
  4. 136149_Ε1_ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΣΗ_(ΑΔΑ:ΨΔΙΞ46ΜΤΛΗ-1ΗΙ)
  5. 136171_Ε1_ΤΥΖΕΠ_(ΑΔΑ:ΨΓΞΒ46ΜΤΛΗ-Γ0Η)

 

Προκήρυξη συμμετοχής σχολείων στο εθνικό δίκτυο ”Διατροφή, Περιβάλλον & Υγεία”

Προκήρυξη συμμετοχής σχολείων στο εθνικό δίκτυο Διατροφή, Περιβάλλον & Υγεία.docx