Οδηγίες για τις αναλήψεις των αναπληρωτών β’ φάσης

Ενόψει της ανάληψης υπηρεσίας από τους αναπληρωτές β’ φάσης, συμπληρωματικά με προηγούμενες οδηγίες μας, παρακαλούμε για τα ακόλουθα:

1. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ενημερώνουν τους/ τις Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες των σχολείων με τα ονόματα των αναπληρωτών που είναι να αναλάβουν στα σχολεία τους. Σε κάθε περίπτωση ο πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων  αναρτάται και στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 

2. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ενημερώνουν τους/τις Διευθυντές/ ντριες…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ B ΦΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σας αποστέλλουμε πίνακες προσλαμβανόμενων αναπληρωτών κατά την πρώτη φάση προσλήψεων και σας ενημερώνουμε ότι οι σχετικές αποφάσεις πρόσληψης των εκπαιδευτικών  αναμένεται να εκδοθούν αύριο 28-09-2021.  Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου  έως και την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αντλήσετε  αναφορά από το ΟΠΣΥΔ με τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες …

Έγκριση του 16ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παιχνίδι και Μαθηματικά» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας» για το σχολικό έτος 2021-2022

Έγκριση του 16ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παιχνίδι και Μαθηματικά» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΠΙΑΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ