Πρόσκληση για μετάθεση υπαλλήλων Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση για μετάθεση υπαλλήλων Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού – Οικονομικού ή/και Πληροφορικής και κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού- Λογιστικού ή/και Πληροφορικής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία).

Οδηγίες για την εφαρμογή της θεματικής «Εκπαιδευτική Ρομποτική» στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Οδηγίες για την εφαρμογή της θεματικής «Εκπαιδευτική Ρομποτική» στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών για υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΊΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝH – ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΤΟ INVOICES

Παρακαλούμε να αντικαταστήσετε το υπόδειγμα «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5030982, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» που αναρτήθηκε εχθές στο invoices, με το φετινό «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5109490

Παρουσιολόγιο Νοτίου Αιγαίου Β3 2021-22 20.09.2021

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ “Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΧΩ”

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΧΩ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ `Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΧΩ`