«Η Προφορική Ιστορία ως αφετηρία δημιουργικών διαλόγων και καινοτόμων σχολικών δράσεων», διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων μαζί με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, δια μέσου των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων σε συνεργασία με την Ένωση Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ) και την Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων, συνδιοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων των Κυκλάδων.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί σε τρεις τρίωρες συναντήσεις, ημέρα Δευτέρα: 27/9, 4/10 & 11/ 10/2021.

«Η προφορική ιστορία είναι…

Goethe-Institut Thessaloniki: Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2021

Η ανακοίνωση αφορά τις  εκδηλώσεις που προσφέρει δωρεάν και εξ αποστάσεως το GoetheInstitut Thessaloniki  σε διδάσκοντες, σχολικές τάξεις, παιδιά και εφήβους, και διεξάγονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ 2021 – Goethe-Institut Thessaloniki

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ 2021-2022 ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ MIS 5109490

Παρακάτω θα βρείτε το αρχείο excel για το παρουσιολόγιο του σχολικού έτους 2021-2022 της Πράξης:  Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με κωδικό MIS 5109490.

Αντίγραφο του Παρουσιολόγιο Νοτίου Αιγαίου Β3 2021-22 20.09.2021

Απουσιολόγια 2021-2022 – Πράξεις Μονάδας Β3

Παρακάτω θα βρείτε τα αρχεία excel για τα απουσιολόγια του σχολικού έτους 2021-2022 των Πράξεων της Μονάδας Β3 που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα:

Α/Α    Κωδικός MIS          Τίτλος Πράξης
1         5131504    «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022»
2         5131503    «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης…