Πλαίσιο προτάσεων και κατευθύνσεων για την κοινωνικο-συναισθηματική υποστήριξη και την ολιστική αντιμετώπιση ενδεχόμενων μαθησιακών κενών/ελλείψεων των μαθητών/τριών του δημοτικού σχολείου με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022

Πλαίσιο προτάσεων και κατευθύσεων 2021-2022_ΑΠ

Παράρτημα

Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Παράρτημα 1 Γλώσσα κλπ

Παράρτημα 2 ΤΠΕ

Παράρτημα 3 Αισθητική Αγωγή

Παράρτημα 4 Ξένων Γλωσσών