Σας ενημερώνουμε ότι οι εγκύκλιοι :
Α) με αρ. πρωτ. 103243/ΓΔ4/24-08-2021 με θέμα: «Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης» και
Β) με αρ. πρωτ. 103235/ΓΔ4/24-08-2021 με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022»
αφορούν και τα Ειδικά Νηπιαγωγεία και τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία της χώρας.

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση