Συμπληρωματικής Παραγγελιάς διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2021-2022

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως έχουν αναρτηθεί οι Συμπληρωματικές Παραγγελίες για τις Σχολικές Μονάδες βαθμίδας Δημοτικού στον ιστότοπο  http://publications.cti.gr , οι οποίες έχουν υπολογιστεί βάσει της δήλωσης μαθητικού δυναμικού στο MySchool έως τη Δευτέρα 6/9.

Η Συμπληρωματική Παραγγελία έχει αναρτηθεί:

Οι Σχολικές Μονάδες για τις…

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγκύκλιοι :
Α) με αρ. πρωτ. 103243/ΓΔ4/24-08-2021 με θέμα: «Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης» και
Β) με αρ. πρωτ. 103235/ΓΔ4/24-08-2021 με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022»
αφορούν και τα Ειδικά Νηπιαγωγεία και τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία της χώρας.

Εργαστήρια Δεξιοτήτων