Οδηγίες για τις αναλήψεις των αναπληρωτών β’ φάσης

Ενόψει της ανάληψης υπηρεσίας από τους αναπληρωτές β’ φάσης, συμπληρωματικά με προηγούμενες οδηγίες μας, παρακαλούμε για τα ακόλουθα:

1. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ενημερώνουν τους/ τις Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες των σχολείων με τα ονόματα των αναπληρωτών που είναι να αναλάβουν στα σχολεία τους. Σε κάθε περίπτωση ο πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων  αναρτάται και στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 

2. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ενημερώνουν τους/τις Διευθυντές/ ντριες…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ B ΦΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σας αποστέλλουμε πίνακες προσλαμβανόμενων αναπληρωτών κατά την πρώτη φάση προσλήψεων και σας ενημερώνουμε ότι οι σχετικές αποφάσεις πρόσληψης των εκπαιδευτικών  αναμένεται να εκδοθούν αύριο 28-09-2021.  Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου  έως και την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αντλήσετε  αναφορά από το ΟΠΣΥΔ με τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες …

Έγκριση του 16ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παιχνίδι και Μαθηματικά» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας» για το σχολικό έτος 2021-2022

Έγκριση του 16ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παιχνίδι και Μαθηματικά» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΠΙΑΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Α/ΘΜΙΑ

Αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

 1. 122029_Ε1_ΤΥΖΕΠ_Ψ84Υ46ΜΤΛΗ-023
 2. 122023_Ε1_ΣΜΕΑΕ_6ΙΜΠ46ΜΤΛΗ-692
 3. 122018_Ε1_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΣΗ _61Η346ΜΤΛΗ-ΣΦΘ
 4. 122009_Ε1_ΚΕΔΑΣΥ_9ΤΨΞ46ΜΤΛΗ-ΧΑΘ
 5. 122007_Ε1_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ_Ρ7Σ846ΜΤΛΗ-ΚΨΗ
 6. 122003_Ε1_ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ_ΨΥ1Ρ46ΜΤΛΗ-8Ψ9
 7. 121994_Ε1_ΔΥΕΠ_68ΨΤ46ΜΤΛΗ-4ΤΦ
 8. 121987_Ε1_ΓΕΝΙΚΗ_ΠΔΕ_ΨΣΚΤ46ΜΤΛΗ-Α0Κ
 9. 121975_Ε1_ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΣΗ_600Α46ΜΤΛΗ-ΡΞΞ

 

 

 

 

 

 

 

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Β΄ ΦΑΣΗΣ

Αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2021-2022:

 1. την αριθ. πρωτ.121955/Ε4/28-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΧ446ΜΤΛΗ-ΥΜΓ) με θέμα «Πρόσληψη 139 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» (ΟΠΣ 5131503) για το διδακτικό έτος 2021-2022»,
 2. την αριθ. πρωτ.121956/Ε4/28-9-2021…

Έγκριση Αδειών Εισόδου Εκπροσώπων Φορέων και Ομοσπονδιών Αθλημάτων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2021-2022

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ 2021-2022

Συμπληρωματική ανακοίνωση της ΕΜ/ΙΚΥ για τη Διαπίστευση Erasmus 2021

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΜ /ΙΚΥ  η συμπληρωματική Ανακοίνωση σχετικά με την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Διαπίστευση Erasmus στους Τομείς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Σχολικής Εκπαίδευσης/2021.

Η Διαπίστευση Erasmus συνδέεται με τη Δράση της Κινητικότητας (ΚΑ1) στο νέο πρόγραμμα 2021-2027 και στοχεύει στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των φορέων που υποβάλλουν αίτηση για δραστηριότητες κινητικότητας. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην άρση της υποχρέωσης των…