….εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 6ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο « 6α YouSmile Awards» με θέμα: «Πράξεις και πρωτοβουλίες μαθητών (σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο), που είχαν θετικό αντίκτυπο στον κοινωνικό τους περίγυρο και ενέπνευσαν άλλα παιδιά ή ενήλικες» και ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Π/θμιας Εκπαίδευσης και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Το πλήρες έγγραφο: Γνωμοδότηση για την έγκριση του 6ου Πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού, με τίτλο “6α YouSmile Awards”, του Συλλόγου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Χαμόγελο του Παιδιού» για το σχολικό έτος 2021-2022

Σχέδιο Προκήρυξης – Χαμόγελο του Παιδιού