Η ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι ΚΑΙ τις 14.00 καθημερινά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας τους, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες  επεξεργασίες για τη μαζική ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Μέχρι τη συγκεκριμένη ώρα θα πρέπει να  έχει ολοκληρωθεί:

Α)  η ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο Myschool από τον Διευθυντή/Διευθύντρια της σχολικής  μονάδας,

Β) η καταχώριση των στοιχείων από τον αναπληρωτή στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας  Ψηφιακής Πύλης και η αποδοχή από τον ίδιο της ψηφιακής σύμβασης.

Σε διαφορετική περίπτωση, δεν  διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

Σε όσα σχολεία δεν υπάρχει Διευθυντής/Προϊστάμενος, όσοι αναπληρωτές βρουν τους κωδικούς του Myschool και γνωρίζουν από Myschool, μπορούν να το διεκπεραιώσουν οι ίδιοι. Ειδάλλως, θα πρέπει οπωσδήποτε την ημέρα της ανάληψής τους να επικοινωνήσουν με την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση μέχρι και τη 1:30μ.μ.

Στοιχεία επικοινωνίας: 2281079346, Μπαζιάκου Κατερίνα

Επισυνάπτεται σύντομος οδηγός χρήσης για την ψηφιακή ανάληψη υπηρεσίας των προσληφθέντων αναπληρωτών στο Myschool:

MYSCHOOL_MANUAL_20210826_Οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας προσληφθέντων αναπληρωτών_myschool v 1 0