Στο συνημμένο αρχείο ανακοινώνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων και μεταταγμένων εκπαιδευτικών, όπως διαμορφώθηκαν με την αριθ. 19/23-08-2021 πράξη του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ