Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων

…πληροφοριακό υλικό σχετικά με το δωρεάν Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων (Π.Υ.Γ.Ι.) της A΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ…

Το πλήρες έγγραφο: Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων

Διαβιβαστικό – Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων