Κύρωση αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Απόφαση επικυρωμένου πίνακα

Πρόσκληση του ΔΟΑΤΑΠ για υποβολή αιτήσεων Απόσπασης εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση του ΔΟΑΤΑΠ για υποβολή αιτήσεων Απόσπασης εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Αίτηση Απόσπασης ειδικών εισηγητών

Ολοκλήρωση προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

…Τα Δημοτικά Σχολεία Βίβλου Νάξου με τους μαθητές της ΣΤ τάξης και το Δ/ντή  κ.Χρήστο Σκάρκο και Πολλωνίων Μήλου με τους μαθητές των τάξεων Ε και ΣΤ και τη δασκάλα τους κ.Αναστασία Τυραιδή  συμμετείχαν φέτος στο πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ, το οποίο ολοκλήρωσαν τον Ιούνιο…

Το πλήρες έγγραφο: Ολοκλήρωση προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»