Ρυθμίσεις βαθμολογίας Γ’ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

Γνωστοποίηση της με αρ. πρωτ. Φ7/ΦΔ/73884/Δ1/23-6-21 Υ.Α. (Β’2669) – «Ρυθμίσεις βαθμολογίας Γ’ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021»

ΦΕΚ – Αρ. Φύλλου 2669 – 23 Ιουνίου 2021 – Ρυθμίσεις βαθμολογίας Γ’ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021.

Μήνυμα του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων με αφορμή τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021

  Στον επίλογο της φετινής σχολικής χρονιάς, μιας χρονιάς με πολλές ιδιαιτερότητες, θα ήθελα να κάνω μία σύντομη αναδρομή στα όσα έζησε η εκπαιδευτική «οικογένεια» του Ν. Κυκλάδων και ολόκληρης της Ελλάδος, νιώθοντας την ανάγκη να σταθώ και κυρίως να υπογραμμίσω τη θετική πλευρά της δύσκολης κατάστασης που όλοι μας βιώσαμε.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο χρειάστηκε…

Εγγραφές μαθητών/τριών, στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2021-2022

…Σύμφωνα με τον ν. 3432/2006, σκοπός της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης είναι η ανάδειξη και κατάρτιση κληρικών και λαϊκών στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους, χωρίς η στελέχωση της Εκκλησίας (ιερατικώς ή διοικητικώς) να αποτελεί υποχρεωτικό ή/και αποκλειστικό επαγγελματικό προσανατολισμό των αποφοίτων….

Το πλήρες έγγραφο: Εγγραφές μαθητών/τριών, στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2021-2022