Λήξη μαθημάτων στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021

“Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020 – 2021 στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας (δημόσια και ιδιωτικά), είναι η 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή. Η ημερομηνία λήξης του τρέχοντος διδακτικού έτους είναι η 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη”…

Το πλήρες έγγραφο: Λήξη μαθημάτων στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021

Υποβολή έκθεσης

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/-ντριες των σχολικών μονάδων όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υποβάλουν στους οικείους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, μέσω της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τις εκθέσεις που αφορούν στη λειτουργία των ΤΥ ΖΕΠ για το σχ.έτος 2020-2021 (ΦΕΚ 1403Β΄)…

Το πλήρες έγγραφο: Υποβολή έκθεσης

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τους πίνακες που διαμορφώθηκαν με την αριθ. 11/11-06-2021 πράξη του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και περιέχουν την πρόταση για οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ60, κλ.ΠΕ70, κλ.ΠΕ06, κλ.ΠΕ86, κλ.ΠΕ11, κλ.ΠΕ79.01, κλ.ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ κλ.ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα ενστάσεων επί των πινάκων εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 έως και την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021.

Τοποθετήσεις

Διαβίβαση εγγράφου για προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στο ΙΕΠ

…ενημέρωση για δύο (2) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων επιστημονικού προσωπικού με αποσπάσεις εκπαιδευτικών και αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο Ι.Ε.Π.. Η υποβολή των αιτήσεων και για τις δύο προσκλήσεις γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Για την υποβολή των αιτήσεων έχει δοθεί παράταση έως τις 14/6/2021 και ώρα 13:00….

Το πλήρες έγγραφο: Διαβίβαση εγγράφου για προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στο ΙΕΠ

Διαβίβαση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις διοικητικού προσωπικού και εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Φέτος το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για το σχολείο του αύριο σχεδόν διπλασίασε τον αριθμό των Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων που θα λειτουργούν από τον Σεπτέμβριο σε ολόκληρη την Ελλάδα, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανήλθε σε 112 από 62.

Στόχος των Πειραματικών Σχολείων είναι η ανάπτυξη ερευνητικών και δημιουργικών δράσεων, η πιλοτική εφαρμογή σε προγράμματα σπουδών, μεθόδους διδασκαλίας, σε νέο…

Διευκρίνιση για τη χορήγηση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ανηλίκου

Σε συνέχεια πολλών ερωτημάτων που αφορούν στην ταυτοπροσωπία ανηλίκου προκειμένου αυτός να συμμετέχει στις εξετάσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα σχολεία σας διευκρινίζουμε ότι εφόσον ο ανήλικος είναι κάτω των 12 ετών μπορεί να χρησιμοποιήσει πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας…

Το πλήρες έγγραφο: Διευκρίνιση για τη χορήγηση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ανηλίκου