Κατόπιν ερωτημάτων που δεχθήκαμε στη ΔΠΕ Κυκλάδων αναφορικά με την διεξαγωγή σχολικών εκδηλώσεων για τη λήξη του σχολικού έτους, σας εφιστούμε την προσοχή στο εξής: Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 4810, 31-10-2020 και συγκεκριμένα στο άρθρο 3 παράγραφο 5, αναφέρεται ρητά ότι εκδηλώσεις (π.χ. τελετές αποφοίτησης) είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται με την παρουσία μόνο μαθητών και εκπαιδευτικών, ενδεχομένως κατά τμήματα ή με μέρος των τμημάτων, αναλόγως του διαθέσιμου χώρου, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες κοινωνικές αποστάσεις.