Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τους πίνακες όπως διαμορφώθηκαν με την αριθ. 10/01-06-2021 πράξη του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και περιέχουν την πρόταση για οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που έχασαν την οριστική τους τοποθέτηση λόγω μετατροπής των σχολικών τους μονάδων σε Πειραματικά Σχολεία.

Τοποθετήσεις

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση