Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τους πίνακες όπως διαμορφώθηκαν με την αριθ. 10/01-06-2021 πράξη του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και περιέχουν την πρόταση για οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που έχασαν την οριστική τους τοποθέτηση λόγω μετατροπής των σχολικών τους μονάδων σε Πειραματικά Σχολεία.

Τοποθετήσεις