Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022

ΦΕΚ – Αρ. Φύλλου 2184 – τεύχος Β’ – 25 Μαΐου 2021

Ενημέρωση για την ψηφιακή έκθεση “Stolen Past/Lost Future” («Κλεμμένο Παρελθόν /Χαμένο Μέλλον»)

…η Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού υποστηρίζοντας τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα στο χώρο των Μουσείων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, παρουσιάζει την ψηφιακή έκθεση “Stolen Past/Lost Future” με κεντρικό θέμα την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την καταπολέμηση του φαινομένου της αρχαιοκαπηλείας….

Το πλήρες έγγραφο: Ενημέρωση για την ψηφιακή έκθεση “Stolen Past/Lost Future” («Κλεμμένο Παρελθόν / Χαμένο Μέλλον»)

Διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση “Διαπολιτισμικότητα και σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο”

Διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση “Διαπολιτισμικότητα και σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο”

Αφίσα – Πρόγραμμα

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ποδηλάτου

…Η 3η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου κατόπιν ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Με την εν λόγω διακήρυξη αναγνωρίζεται το ποδήλατο ως ένα απλό, προσιτό, αξιόπιστο, καθαρό και φιλικό προς το περιβάλλον βιώσιμο μέσο μεταφοράς, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα μεταξύ άλλων, της πρόσβασης στην εκπαίδευση την υγειονομική περίθαλψη και τον αθλητισμό….

Το πλήρες έγγραφο: Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ποδηλάτου

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος «Επανασχεδιάζω το σχολείο μου – Δημιουργώ υγιή οικοσυστήματα»

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος «Επανασχεδιάζω το σχολείο μου – Δημιουργώ υγιή οικοσυστήματα»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην Επιμόρφωση μονίμων και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών Α/ΘΜΙΑΣ (Νηπιαγωγεία-Δημοτικά) ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ (Γυμνάσια) Εκπαίδευσης για τα Εργαστήρια δεξιοτήτων για τα σχ.έτη 2020-2021 και 2021-2022

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην Επιμόρφωση μονίμων και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών Α/ΘΜΙΑΣ (Νηπιαγωγεία-Δημοτικά) ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ (Γυμνάσια) Εκπαίδευσης για τα Εργαστήρια δεξιοτήτων για τα σχ.έτη 2020-2021 και 2021-2022

Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση μόνιμων και αναπληρωτών/ωτριών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ 5092064, του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”