Προκήρυξη πλήρωσης κενωθείσας θέσης Διευθυντή 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Μεσαριάς Άνδρου

….πλήρωση της κενωθείσας θέσης Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Μεσαριάς Άνδρου με θητεία έως
την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση Π.Ε. του Νομού Κυκλάδων ή μέσω email στο mail@dipe.kyk.sch.gr από την Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021….

Το πλήρες έγγαρφο: Προκήρυξη πλήρωσης κενωθείσας θέσης Διευθυντή 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Μεσαριάς Άνδρου

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχ. έτος 2021-2022 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2021-2022 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση