…έγκριση εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) κόμικς και εννέα (9) βίντεο με τίτλο: «Οι Ζορμπς» και απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων των δημοτικών σχολείων όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021,….

Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού “Οι Ζορμπς”