Ξεκίνησε τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 η διανομή των βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εκτός απροόπτου την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

Πριν από την παράδοση αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από τη μεταφορική εταιρία.

Μετά την παραλαβή γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

  • Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου Αποστολής, αναγράφοντας ολογράφως το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, σημειώνοντας την ημερομηνία παραλαβής και σφραγίζοντας με τη στρογγυλή σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας.
  • Επιβεβαίωση Παραλαβής (άμεσα) και Καταμέτρηση Αντιτύπων (έως Σεπτέμβριο) στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και των Κέντρων Διανομής στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων http://publications.cti.gr.

Εκπαιδευτικό υλικό Υπουργείου Υγείας για τη ΣΤ’ σχολικού έτους 2020-2021 – Διανομή του τετραδίου “Μαθαίνω να μην καπνίζω”