Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-2022 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΑΙΘ

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές ή ΚΕΣΥ για το 2021-2022

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές ή ΚΕΣΥ για το 2021-2022

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ (για το διδ. έτος 2021-2022)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ για ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ (για το διδ. έτος 2021-2022)

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης – “Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

…στο ΦΕΚ 1963Β/14-05-2021 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ.49630/Δ1/29-04-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου»….

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης

Αποστολή εντύπου για εφήβους στην περίοδο της πανδημίας COVID-19 με τίτλο “Επιλέγω τις διαδρομές μου γιατί… Υπάρχει λόγος”

Αποστολή εντύπου για εφήβους στην περίοδο της πανδημίας COVID-19

Συνοδευτικό κείμενο – “Επιλέγω τις διαδρομές μου γιατί… Υπάρχει λόγος” – Ένα έντυπο για εφήβους στην περίοδο της πανδημίας COVID-19

Συνοδευτικό έντυπο Εφήβων – Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας – ΕΚΠΑ

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19 – Εγκύκλιος

Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων 17 Μαΐου 2021

ΦΕΚ – Αρ. Φύλλου 2020 – 18-05-2021

 

Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022

Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022 – Απόφαση

ΦΕΚ – Αρ. Φύλλου 1895 – 11-05-2021

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Πίνακας για τα Δημοτικά Σχολεία

Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού “Οι Ζορμπς”

…έγκριση εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) κόμικς και εννέα (9) βίντεο με τίτλο: «Οι Ζορμπς» και απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων των δημοτικών σχολείων όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021,….

Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού “Οι Ζορμπς”