Πρόσκληση σε Διαδικτυακή συνάντηση από την Κινητή μονάδα Ψυχικής Υγείας “Επιστρέφοντας κι αποχαιρετώντας το σχολείο – Με το βλέμμα στο μέλλον”

Πρόσκληση σε Διαδικτυακή συνάντηση 5/6/2021

Αίτηση συμμετοχής σε Διαδικτυακή συνάντηση της Κινητής μονάδας Ψυχικής Υγείας

Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχ.έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχ.έτους 2020-2021

Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2020-2021

Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχ.έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος