Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχ.έτους 2021-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης» 2021 για το σχολικό έτος 2020-2021

…εγκρίνεται η αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού για το Δημοτικό την Τρίτη 18/05/2021 και ώρα 10:00-12:00 π.μ. τηρώντας ωστόσο απαρέγκλιτα τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις….

Το πλήρες έγγραφο: Ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης» 2021 για το σχολικό έτος 2020-2021

Ενημέρωση / Τροποποίηση / Έγκριση νέων ημερομηνιών Διαγωνισμών «Αριστοτέλης» Γυμνασίου και Δημοτικού

Πρόσκληση πλήρωσης κενωθείσας θέσης Διευθυντή του 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Μεσαριάς Άνδρου

Η πρόσκληση αφορά τους ενδιαφερόμενους εναπομείναντες υποψηφίους του αξιολογικού πίνακα.

Πρόσκληση πλήρωσης θέσης ΩΜΟΩ46ΜΤΛΗ-ΗΙΓ

2021-5-10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧ ΜΟΝΑΔΑΣ

Προκήρυξη παρακολούθησης μαθημάτων και προγραμμάτων μετεκπαίδευσης για καθηγητές/τριες γερμανικής γλώσσας

…το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας σε συνεργασία με τη Γερμανική Παιδαγωγική Υπηρεσία Ανταλλαγών (PAD) προκηρύσσει παρακολούθηση μαθημάτων σε γερμανικά σχολεία διάρκειας τριών εβδομάδων καθώς και προγράμματα μετεκπαίδευσης διάρκειας δύο εβδομάδων για καθηγητές γερμανικής γλώσσας…

Το πλήρες έγγραφο: Προκήρυξη παρακολούθησης μαθημάτων και προγραμμάτων μετεκπαίδευσης για καθηγητές/τριες γερμανικής γλώσσας