Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης ΕΕΠ & ΕΒΠ

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μετάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ που έχουν κατατεθεί στη ΔΠΕ Κυκλάδων.

Από τις 31/03/2021 έως 02/04/2021 θα υποβάλλονται ενστάσεις στο email της Διεύθυνσης (mail@dipe.kyk.sch.gr).

Προσωρινός πίνακας μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ από περιοχή σε περιοχή

Προσωρινός πίνακας μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ εντός της ίδιας περιοχής