…εγκρίνεται η εκπαιδευτική παρουσίαση/δράση σε ψηφιακή μορφή με τίτλο: «Άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Το κλέφτικο τραγούδι» του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς…

Το πλήρες έγγραφο: Εκπαιδευτική παρουσίαση/δράση σε ψηφιακή μορφή με τίτλο: «Άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Το κλέφτικο τραγούδι»