Το Τμήμα Μουσειολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών  καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν και  πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017), να υποβάλουν μέχρι 31 Μαρτίου 2021 αίτηση μετάταξης στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσειολογίας,  Ρήγα Φεραίου Τ.Κ. 27131, Πύργος, e-mail: museolsecr@upatras.gr, Τηλέφωνο: (+30) 2610962885  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση. 
  2. Βιογραφικό υπόμνημα με τα σχετικά παραστατικά (τίτλοι σπουδών, δημοσιεύσεις, κ.λ.π.)
  3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από  ΑΕΙ. 

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Ζαφειροπούλου – Μακρυγένη Αναστασία

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε τα σχετικά έντυπα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος μετάταξης μονίμων εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ και ΕΕΠ στο τμήμα Μουσειολογίας.

α) ΕΠΙΣΤΟΛΗ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

β) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση