Διαδικτυακή Ημερίδα ΕΠΑΨΥ “Πανδημία, ηλικιωμένοι και παιδιά: Από την αβεβαιότητα στην προσαρμογή”

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Δυτικών Κυκλάδων οργανώνει διαδικτυακή ημερίδα-συζήτηση με ιατρούς και ψυχολόγους, για την επίδραση της πανδημίας στους ηλικιωμένους και στα παιδιά και τους τρόπους που μπορούμε να τους βοηθήσουμε να προσαρμοστούν στα στη νέα πραγματικότητα. Στην ημερίδα θα συμμετέχουν θεραπευτές της…

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του 15ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παιχνίδι και Μαθηματικά» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας» για το σχ.έτος 2020-2021

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του 15ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Παιχνίδι και Μαθηματικά» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας» για το σχολικό έτος 2020-2021

Αίτηση έγκρισης μετάθεσης της ημερομηνίας του διαγωνισμού «Παιχνίδι και Μαθηματικά» της ΕΜΕ

Έγκριση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού του Ινστιτούτου PROLEPSIS

Έγκριση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Καλλιτεχνικές Δημιουργίες Διατροφής & Σωματικής Δραστηριότητας» του Ινστιτούτου PROLEPSIS, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Προκήρυξη

 

Ενημερωτική συνάντηση για τους Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες των Δημοτικών Σχολείων 2ης Περιφέρειας Κυκλάδων

Ενημερωτική συνάντηση για τους Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες των Δημοτικών Σχολείων 2ης Περιφέρειας Κυκλάδων

Διαβιβαστικό

Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα «Γλωσσική Διδασκαλία και Μάθηση στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό και Κοινωνικό Περιβάλλον»

Το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου ΤΗΜΕΝΟΣ, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες», σε συνεργασία με το Δια βίου Πρόγραμμα «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σε Διαπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνουν…

Το…

Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για το σχ.έτος 2020-2021.

Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Προκήρυξη – Σημαντικές ημερομηνίες

Πρόσκληση για μετάταξη εκπαιδευτικών στο Τμήμα Μουσειολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Μουσειολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών  καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν και  πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017), να υποβάλουν μέχρι 31 Μαρτίου 2021 αίτηση μετάταξης στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσειολογίας,  Ρήγα Φεραίου Τ.Κ. 27131, Πύργος, e-mail: museolsecr@upatras.gr , Τηλέφωνο: (+30) 2610962885  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση. 
  2. Βιογραφικό υπόμνημα με τα σχετικά…

Παράταση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Το κλίμα αλλάζει .. αλλάζω ζωή» της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού -ΕΛΛΕΤ για το σχ.έτος 2020-2021

Παράταση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Το κλίμα αλλάζει .. αλλάζω ζωή» της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού -ΕΛΛΕΤ για το σχ.έτος 2020-2021

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ.14/146327/ΦΔ/152843/Δ1/10-11-2020 εγγράφου με θέμα «Έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο “Το κλίμα αλλάζει …. αλλάζω ζωή” της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού –ΕΛΛΕΤ για το σχολικό έτος 2020-2021» σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στον εν θέματι Διαγωνισμό παρατείνεται έως τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 23.59μμ.

Επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση του εν…