Το IKY, που είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+, μας προσφέρει τις παρακάτω εκδόσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΜΣ/ΙΚΥ. Οι παραπάνω εκδόσεις προσφέρονται δωρεάν από τον δικτυακό τόπο του ΙΚΥ. Στις παρακάτω εκδόσεις θα βρείτε και καλές πρακτικές σχεδίων ΚΑ2 (Στρατηγικές Συμπράξεις) καθώς και κατάλογο εγκεκριμένων σχεδίων ΚΑ2 και ΚΑ1, τα οποία θα σας βοηθήσουν στην συγγραφή προτάσεων. Οι μελέτες είναι:
 
1. Οι Μελέτες Αντικτύπου αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο δραστηριότητας της Εθνικής Μονάδας Erasmus+/ΙΚΥ όπου μελετώνται συστηματικά η εφαρμογή και ο αντίκτυπος των επιμέρους δράσεων του προγράμματος Erasmus+.
Η Εθνική Μονάδα Erasmus+/ΙΚΥ έχει υλοποιήσει μία σειρά από μελέτες αντικτύπου για τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο αποτίμησης του απερχόμενου προγράμματος Erasmus+.
Οι μελέτες είναι διαθέσιμες στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.iky.gr/el/ekdoseis/itemlist/category/430-meletes-antiktypou
 
2. H EΜΣ/ΙΚΥ έχει προχωρήσει επίσης στην έκδοση καλών πρακτικών σχεδίων ΚΑ2 (Στρατηγικές Συμπράξεις) καθώς και στη δημιουργία καταλόγων εγκεκριμένων σχεδίων ΚΑ2 και ΚΑ1, τα οποία μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.iky.gr/el/ekdoseis/itemlist/category/209-ekdoseis-ka2-downloads
 και εδώ: https://www.iky.gr/el/ekdoseis/itemlist/category/211-ekdoseis-ka-downloads
 
3.  H EΜΣ/ΙΚΥ προχώρησε τέλος στη δημιουργία απολογιστικής έκδοσης για την τριετή (2017-2020) υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος Role Models που αφορά στην πρόληψη της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης μέσω του παραδείγματος ατόμων που μπορούν να λειτουργήσουν ως Θετικά Πρότυπα (Role Models). Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν πιλοτικά σε σχολεία από τέσσερις Περιφέρειες της χώρας (Ανατολικής Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Κρήτη, Αττική).
Την απολογιστική έκδοση μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.iky.gr/el/ekdoseis/itemlist/category/389-ekdoseis-gia-oles-tis-draseis
 Ελπίζουμε οι παραπάνω εκδόσεις να λειτουργήσουν ως πηγή έμπνευσης για τους εκπαιδευτικούς και να δώσουν το έναυσμα για τη συμμετοχή ακόμα περισσότερων ελληνικών σχολείων στο νέο Πρόγραμμα Erasmus+ (2021-2027), το οποίο δομείται γύρω από τέσσερις βασικές προτεραιότητες : συμπερίληψη, ψηφιακά εργαλεία εκπαίδευσης, περιβαλλοντική υπευθυνότητα, ενεργή πολιτειότητα.
 
Νίκος Τζιμόπουλος
Αν. Προωθητής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Ν. Αιγαίου