Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Ε’ φάσης όλων των ειδικοτήτων

Θα πρέπει να παρουσιαστείτε και να κάνετε ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής σας την Δευτέρα 08/03/2021 και την Τρίτη 09/03/2021 έχοντας μαζί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης,