Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου

Έγκριση Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Υγείας σε σχολεία άγονης γραμμής και ορεινών περιοχών της Ηπειρωτικής Ελλάδας

…εγκρίνεται, για το σχολικό έτος 2020-2021, η διεξαγωγή ενημερωτικών ομιλιών από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Αναγέννηση και
Πρόοδο» στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…

Έγκριση Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Υγείας σε σχολεία άγονης γραμμής και ορεινών περιοχών της Ηπειρωτικής Ελλάδας

Πίνακας προορισμών

Καλωσόρισμα Άνοιξης

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ Τάξης του Σχολείου καλωσορίζουν την Άνοιξη κατασκευάζοντας χελιδόνια και τριγυρίζοντας τον οικισμό της Άνω Σύρου λέγοντας Κάλαντα, Παροιμίες και Παραμύθια.

http://dim-an-syrou.kyk.sch.gr/new/?p=16512

Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου

Ανδρέα Κάργα 5, 84100, Άνω Σύρος

 

Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων

Γνωστοποίηση απόφασης «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων»

Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων – ΦΕΚ – Αρ. Φύλλου 776 – 26 Φεβρουαρίου 2021

Tροποποίηση της με αρ. πρωτ. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 140Β΄) Υ.Α. με θέμα “Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο”

«Διαβίβαση της με αρ. πρωτ. 22434/ΓΔ4/25-2-21 Υ.Α (Β’ 758) με θέμα “Tροποποίηση της με αρ. πρωτ. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 140Β΄) Υ.Α. με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο”»

Tροποποίηση της με αρ. πρωτ. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 140Β΄) Υ.Α. με θέμα “Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο”

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση