Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης ΕΕΠ & ΕΒΠ

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μετάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ που έχουν κατατεθεί στη ΔΠΕ Κυκλάδων.

Από τις 31/03/2021 έως 02/04/2021 θα υποβάλλονται ενστάσεις στο email της Διεύθυνσης (mail@dipe.kyk.sch.gr).

Προσωρινός πίνακας μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ από περιοχή σε περιοχή

Προσωρινός πίνακας μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ εντός της ίδιας περιοχής

Εμβολιασμός εκπαιδευτικών με αδιάθετες δόσεις εμβολίων σε Εμβολιαστικά Κέντρα

…Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ που εργάζονται στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα εμβολιαστική περίοδο, καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να προβούν στον ορισμό Ομάδας Συντονισμού Εμβολιασμών ανά Εκπαιδευτική Ενότητα…

Εμβολιασμός εκπαιδευτικών με αδιάθετες δόσεις εμβολίων σε Εμβολιαστικά Κέντρα

Υπεύθυνη Δήλωση

Επιμορφωτική διημερίδα “Διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση: Πραγματικότητα, προκλήσεις και προοπτικές”

Διαβιβαστικό – Πρόσκληση, πρόγραμμα και βιβλίο περιλήψεων διημερίδας

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ “ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ”

Πρόγραμμα – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

 

Παράταση του Διεθνούς Διαδικτυακού Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα «Οι μαθητές αποτυπώνουν εικαστικά το νόημα του Αγώνα του 1821», του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, για το σχολικό έτος 2020-2021

Παράταση του Διεθνούς Διαδικτυακού Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα «Οι μαθητές αποτυπώνουν εικαστικά το νόημα του Αγώνα του 1821», του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, για το σχολικό έτος 2020-2021

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. Κυκλάδων καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 26-3-2021 μέχρι 94-2021, σύμφωνα με την με Αρ.Πρωτ. 149629/Ε2/03-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-21».

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/1996…

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή στο Δ.Σ. Απεράθου Νάξου

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση Π.Ε. του Νομού Κυκλάδων ή μέσω email στο mail@dipe.kyk.sch.gr μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 έως και την Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

25η Μαρτίου – Από το Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας Κέας

Σχετικό animation του Δημοτικού Σχολείου Κορησσίας Κέας:

https://drive.google.com/file/d/1yHJyAQk91lKPSI-uikUdLIkWSecaAEi4/view?usp=sharing

 
 

Εργασία της Γ1 τάξης του Δημοτικού Σχολείου Σίφνου με θέμα “Η συμβολή της Σίφνου στον απελευθερωτικό αγώνα”

Εργασία της Γ1 τάξης του Δημοτικού Σχολείου Σίφνου με θέμα “Η συμβολή της Σίφνου στον απελευθερωτικό αγώνα” στον παρακάτω σύνδεσμο

https://read.bookcreator.com/4CBhVB6C1Zdt8klLheUBGspKeDl1/F1YdVnW9QBarFz54LcJtxQ

Δημοτικό Σχολείο Σίφνου

Πρόσκληση σε βιωματικό εργαστήριο: «Πώς στέκομαι στις μεταβάσεις και τι δεξιότητες μου ζητιούνται;»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων, δια μέσου της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων,  σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων», συνδιοργανώνει  σεμινάριο, αποτελούμενο από δύο διαδικτυακά εργαστήρια, για τις/τους εκπαιδευτικούς,  με θέμα:

«Πώς στέκομαι στις μεταβάσεις και τι δεξιότητες μου ζητιούνται;»

 Η ζωή, στο σύνολό της είναι μια σειρά διαδοχικών μεταβάσεων, άλλες εύκολες, άλλες δύσκολες, άλλες προβλεπόμενες, άλλες απρόβλεπτες.

Είναι σημαντική η προετοιμασία, τόσο των…