…το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης (Ι.ΠΟ.Δ.Ε) διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή ανοιχτής και ελεύθερης πρόσβασης τις Διεθνείς ηλεκτρονικές περιοδικές εκδόσεις με τους τίτλους: «Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής», «Sciences of Education: Theory-Application-Research» και «Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες»….

Το πλήρες κείμενο: Διεθνείς ηλεκτρονικές περιοδικές εκδόσεις του Ι.ΠΟ.Δ.Ε