Αποφάσεις πρόσληψης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ και Γενικής Εκπαίδευσης (σύμβαση τρίμηνης διάρκειας-COVID-19)

Πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, σε δομές της Γενικής Εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν.4722/2020 (Α΄ 177)

Πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ΕΑΕ και γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, σε δομές ΕΑΕ, για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν.4722/2020 (Α΄ 177)

Διεθνείς ηλεκτρονικές περιοδικές εκδόσεις του Ι.ΠΟ.Δ.Ε.

…το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης (Ι.ΠΟ.Δ.Ε) διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή ανοιχτής και ελεύθερης πρόσβασης τις Διεθνείς ηλεκτρονικές περιοδικές εκδόσεις με τους τίτλους: «Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής», «Sciences of Education: Theory-Application-Research» και «Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες»….

Το πλήρες κείμενο: Διεθνείς ηλεκτρονικές περιοδικές εκδόσεις του Ι.ΠΟ.Δ.Ε

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας (COVID-19)

Οι αναγραφόμενοι εκπαιδευτικοί στους παρακάτω πίνακες, θα πρέπει να παρουσιαστείτε και να κάνετε ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής σας την Παρασκευή 12/02/2021 και τη Δευτέρα 15/02/2021 έχοντας μαζί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης.