24ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Θεσσαλονίκη 16-18 Απριλίου 2021

24ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Θεσσαλονίκη 16-18 Απριλίου 2021 – Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Πρότυπα Βεβαιώσεων ανάρτησης αφίσας από τις σχολικές μονάδες

Βεβαίωση Ανάρτησης Αφισών – ΕΚΟ ΤΥ ΖΕΠ – 5069864

Βεβαίωση Ανάρτησης Αφισών – Ενιαίος τύπος Ολοήμερου – 5069634

Βεβαίωση Ανάρτησης Αφισών – Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης – 5069631

Βεβαίωση Ανάρτησης Αφισών – Εξατομικευμένη – 5069633

Βεβαίωση Ανάρτησης Αφισών – Εξειδικευμένη – 5069645

Βεβαίωση Ανάρτησης Αφισών – Υποστηρικτικές Δομές – 5069632

Βεβαίωση Ανάρτησης Αφισών – Υποστήριξη Ψυχολόγων Κοιν. λειτουργών – 5070727