Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων :
α) Κούκλες από… σπίτι. Μικρές ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης και φροντίδας μέσα από… το παράθυρο»
β) «Μεταμφιέσεις και Όνειρα. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Υλικό για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας σε
καταστάσεις κρίσεων. Για μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 9 – 16 ετών»