Η Διεύθυνση Π/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας καλεί όσους και όσες εκπαιδευτικούς, λοιπούς επιστήμονες ή επιστημονικούς – κοινωνικούς φορείς, σε Πανελλήνιο επίπεδο, στους τομείς των Επιστημών Αγωγής και Διοίκησης (Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, κ.τ.λ.) να καταθέσουν ηλεκτρονικά μέχρι την Κυριακή 07/03/2021 και ώρα 14:00, πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα στο e-mail : epetirida@gmail.com με την ένδειξη:
Για την Επετηρίδα 12ο τεύχος, 2021…

Το πλήρες έγγραφο:  Υποβολή Εργασιών 12ου τεύχους επιστημονικού περιοδικού «Επιστημονική Επετηρίδα Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας (ISSN: 2408-0594)”

Υπόδειγμα εργασιών