Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων

Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων

Διαβιβαστικό – Αποστολή επικαιροποιημένων Οδηγιών ΕΟΔΥ

Έγκριση Άδειας Επικοινωνίας και Συνεργασίας

Σε απάντηση των με αρ. πρωτ. 113/2020/8-9-2020 και 118/2020/22-10-2020 εγγράφων σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την επικοινωνία (δια τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) των συνεργατών του Έργου «Υποστηρικτικές Παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωσης της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» για την υλοποίηση δράσεων του προγράμματος…

Το πλήρες έγγραφο: Έγκριση Άδειας Επικοινωνίας και Συνεργασίας

Έγκριση διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος των Special Olympics Hellas με τίτλο: «Play Unified.Learn Unified – Παίζουμε Μαζί, Μαθαίνουμε Μαζί» για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας – σχ. έτος 2020-2021

…Το ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα βιωματικό πρόγραμμα ενταξιακού αθλητισμού, που υλοποιείται ταυτόχρονα σε 14 κράτη με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών καθώς και των εκπαιδευτικών και γονέων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της χώρας για τη νοητική αναπηρία…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος των Special Olympics Hellas με τίτλο: «Play Unified.Learn Unified – Παίζουμε Μαζί, Μαθαίνουμε Μαζί» για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας – σχ. έτος 2020-2021

Προσλήψεις Αναπληρωτών – Κενά ΠΕ23

Παρακαλούνται οι υπό πρόσληψη αναπληρωτές κλάδου ΠΕ23 – Ψυχολόγων (για ομάδες σχολείων) να καταθέσουν τη δήλωση προτίμησης κενών έως και αύριο Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00, με τηλεομοιοτυπία στο 2281079229 ή ηλεκτρονικό μήνυμα στο  mail@dipe.kyk.sch.gr  αφού υπογραφθεί και σαρωθεί.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι οφείλετε να παρουσιαστείτε στη σχολική μονάδα την Δευτέρα ή και Τρίτη, 7 και 8 Δεκεμβρίου Κατηγορία :Αναπληρωτές, Ενημέρωση, Προσκλήσεις - Προκηρύξεις Περισσότερα

Έγκριση διεξαγωγής του 10ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού- σχ. έτος 2020-2021

…σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 46/24-09-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε το 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, το οποίο διοργανώνεται από το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.ΚΕ.Σ.) Κρήτης, απευθύνεται σε μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. όλης της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2020-2021 και θα διεξαχθεί από 13 έως 18 Απριλίου 2021,…

Το πλήρες έγγραφο: Έγκριση διεξαγωγής του 10ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού- σχ. έτος 2020-2021

10ο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας – Δελτίο Τύπου